Internettsiden om stomi

Internettside for stomiopererte, pårørende og helsepersonell av Kari Braathen

Startside
Ulike typer stomi
Stomibandasje
Kosthold
Rekonvalesens
Div. problemer
Råd og veiledning

 Antall besøk

Hit Counter

STOMI INFORMASJON PÅ INTERNETT.

Det er et stort behov for informasjon både blant stomi-opererte, pårørende og helsepersonell.

Etter flere års arbeid innen stomi-omsorg ønsker jeg å dele min kunnskap om emnet ved å lage disse Internettsidene.  

 BAKGRUNN:

Mitt navn er Kari Braathen. Jeg er utdannet sykepleier og operasjonssykepleier.

Jeg har arbeidet i kirurgisk avdeling og har lang erfaring innen stomi-pleie fra bandagist virksomhet. Jeg har også arbeidet 1 år på Aker Sykehus ved stomipoliklinikken.

Undervisning og informasjonsarbeid innenfor stomiomsorg har vært en stor del av hverdagen.

Jeg har nær kontakt med leverandørene av stomimateriell, og har lang erfaring i og gi råd og veiledning, og å være en psykisk støtte for den enkelte og deres pårørende.  

MÅLSETTING:

Utarbeide en internett-side som er lett tilgjengelig og ikke minst lett å bruke.

Formidle informasjon om forskjellige typer stomi og operasjonsteknikker.

Gi praktiske råd i forbindelse med stell og valg av utstyr.

Gi råd om evt. spesielle hjelpemidler og problemløsninger i forhold til den enkeltes behov.