Avfallshåndtering

Internettside for stomiopererte, pårørende og helsepersonell av Kari Braathen

Startside
Opp

 Antall besøk

Hit Counter

Det er viktig å være klar over at alt som benyttes i forbindelse med skift av stomibandasje IKKE må kastes i toalettet. Heller ikke kompressene, da dette kan blokkere avløpet.

Det er lurt å skaffe seg egne poser til dette formålet. Hundeposer er å anbefale, da de er både billige og praktiske i bruk. Avfallsposer dekkes ikke av blå resept systemet.

Avfallsposene kastes i restavfall/husholdningsavfall.

For de med ileostomi og urostomi bør posene tømmes for innhold før de kastes.

Colostomiposene kastes med innholdet i.

Det er en fordel å lage seg et eget skap eller lignende på badet, hvor alt utstyret en bruker blir oppbevart. Da er alt en trenger tilgjengelig ved hvert skift, og en får lettere oversikt over når nytt utstyr må bestilles. 

Det kan være greit å ha konferert med arbeidsgiver hvordan en skal forholde seg på arbeidsplassen.

 Hvis det er en elev/student som har fått stomi er det greitt å ta opp dette med de ansvarlige på skole/universitet.

Enkelte har fått et eget toalett, slik at de kan ha utstyr liggende til en hver tid, og kan bruke den tiden de trenger på et stomi-skift.