Lekkasje

Internettside for stomiopererte, pårørende og helsepersonell av Kari Braathen

Startside
Opp

 Antall besøk

Hit Counter

Lekkasje er dessverre et ganske vanlig problem, årsakene kan være mange, de blir fortløpende nevnt i avsnittet om diverse problemer.

Det er viktig å finne årsaken til problemet for så å finne den aktuelle problemløsningen.

Når det er lekkasje problem er en vanlig problemløser å benytte tetningspasta og/eller tetningsring. Det kan være en god problemløser å benytte en konveks plate og evt. belte for å få det tett rundt stomien.

I mange tilfeller er badasje - endring den beste løsningen, det er viktig at en søker hjelp hos spesialist eller stomisykepleier for de sitter inne med kunnskapen om alle alternative løsninger.