Samliv & seksualitet

Internettside for stomiopererte, pårørende og helsepersonell av Kari Braathen

Startside
Opp

 Antall besøk

Hit Counter

Seksuallivet er en viktig del av livet for de fleste, og en stomi behøver ikke hindre et godt seksualliv. Det er vel helst de psykologiske sidene som gjør at det kan bli barrierer i intime situasjoner.   

Det som kan være den største bekymringen, er frykten for å bli avvist og bli ensom. Dette gjelder i størst grad den som ikke har et  etablert parforhold før operasjonen, men også i etablerte forhold kan denne bekymringen være tilstede.

De som kanskje hadde et vanskelig seksualliv før operasjonen, vil ikke få det noe lettere etter en stomi-operasjon. Det kan være lett for at det er stomien som får urettmessig skylden for et problemfylt seksualliv.

Det er mange faktorer som avgjør hvordan den stomi-opererte får det etter operasjonen. Det er faktorer som : 

Eget selvbilde- hvordan en ser på seg selv og egen kropp etter operasjonen.
Forholdet til partner, var det et bra forhold før operasjonen eller ikke.
Forholdet en har til andre mennesker rundt seg.
Hvordan sykdommen i seg selv virker inn både fysisk og psykisk.
Hvordan operasjonen virker inn på selve personen, både fysisk og psykisk.
Hvor gammel en er på operasjonstidspunktet.
Det er også visse forskjeller på menn og kvinner etter en stomi-operasjon.
Holdningene den enkelte har virker inn, både til sykdom, utlagt tarm og seksualitet.

Det er viktig at en bruker tid på å bearbeide alle følelsene og bekymringene som  oppstår i forbindelse med en stomi-operasjon, og i denne prosessen er det viktig at partneren tar del i dette. Ved at partneren blir involvert i denne prosessen kan en lettere sammen finne tilbake til det som var, og kanskje for mange oppleve en ny ”vår” sammen.

For den som skal finne en partner etter en stomi-operasjon, er det viktig at en er åpen om, og forteller partneren om posen før en kommer i en intim situasjon. Åpenhet og vilje til å snakke sammen er viktige stikkord for at en skal lykkes.   

Når det gjelder det rent fysiske som skjer i forbindelse med en stomi-operasjon kan det være enkelte problemer som kan oppstå med seksuallivet etter operasjonen.

Menn kan oppleve at de blir impotente, det er mest vanlig for den som er urostomioperet (utlagt urinveier), dette fordi nerver og vev blir skadet i det lille bekken under operasjon. Det kan også skje at en som blir colostomioperet (utlagt tykktarm) blir permanent impotent når en svulst i endetarmen (rectum) blir fjernet kan det også bli store vev og nerveskader i det lille bekken.

Impotens kan være forbigående eller permanent. Det er ikke unormalt at menn er impotente de første månedene etter en colostomioperasjon.

Ileostomiopererte har vanligvis ikke problemer med impotens.  

Når det gjelder den kvinnelige stomiopererte, så er det mest vanlige fysiske problemet smerter under samleiet. Årsaken til dette kan være flere. Det er sårt og ømt i området rundt der endetarmsåpningen var, dette gjelder de som fjerner endetarmen (rectum). Det kan danne seg arrvev i  hulrommet der hvor tarmen lå, og livmoren kan falle bakover.

En del rectumamputerte  kvinner får også problemer med utflod og sopp-infeksjoner i skjeden, fordi det samler seg sekret inne i skjeden som blir liggende i en ”lomme”. Dette p.g.a. endrete fysiske forhold etter operasjonen. Noen blir plaget med tørrhet i skjeden, slik at samleie kan bli vondt å gjennomføre.  

Det er viktig at en tar opp problemene med lege og/eller stomi-sykepleier, slik at en kan få råd og evt. hjelp til å løse problemene.