Stomibandasje

Internettside for stomiopererte, pårørende og helsepersonell av Kari Braathen

Startside
Alternativ til pose
Avfallshåndtering

 Antall besøk

Hit Counter

BANDASJEVALG I FORHOLD TIL TYPE STOMI:

Colostomi(utlagt tykktarm) lukket pose med/uten filter.

endelt pose m/filter
todelt system kan benytte pose uten filter
Kullfilter på posen skal filtrere gass og ta bort lukt.
Benyttes et endelt system, skiftes alt ved bandasjeskift. Bruker en derimot et todelt system, skites platen ca. 2 ganger i uken og posen ved behov.
Endelte poser har oppklippbare og ferdig stansede hull. De finnes i forskjellige størrelser, mini, medium og stor. Noen typer er anatomisk formet.
Todelte systemer består av en separat hudplate som enten er oppklippbar eller har ferdig stanset hull. Posene finnes i forskjellige størrelser og fasonger, hudfarget og klare.
Det er viktig at hudplaten er tilpasset den enkelte stomi, slik at ikke avføring kommer i kontakt med huden.
Stomien er hoven etter operasjonen, men den blir gradvis mindre. I løpet av 4-6 uker vil stomien bli mindre og stabilisere seg i størrelse og form.

Ileostomi (utlagt tynntarm) tømbar pose med/uten filter.

 

endelt pose med eller uten filter.
todelt system består av plate og pose med eller uten filter.
Det er i den senere tid at tømbare poser har fått filter, gass blir hovedsakelig produsert i tykktarmen, men det har vist seg at de fleste ileostomister har gassproduksjon. Filteret på disse posene er spesialkonstruert slik at det ikke skal tette seg p.g.a. den store fuktigheten på tarminnholdet.
Har en ikke gassproblemer, kan en med fordel velge en pose uten filter.
Ved bruk av endelte poser fjernes alt ved hvert skift. Ved bruk av todelte systemer skiftes platen hver 2. til hver 3. dag og posen ved behov.
Endelte poser finnes med oppklippbare eller ferdig stansede hull i hudplaten. De finnes i liten, medium og stor størrelse, og enten hudfargede eller klare poser. De nyeste typene på markedet er anatomisk formet. Den aller nyeste tømbare posen er laget med borrelås, slik at en slipper å bruke løse klemmer til lukkingen.
Todelte systemer har separate hudplater som er oppklippbare eller med ferdig stanset hull. Posene finnes i forskjellige størrelser, hudfargede eller klare og i anatomisk form.

Urostomi(utlagt urinveier)  tømbare poser med tappekran og tilbakeslagsventil.
det finnes endelte og todelte løsninger når det gjelder urostomiposer også
Disse finnes i små og store størrelser, klare og hudfargede.

Urostomiposen skal skiftes hver dag, og plate hver 2. dag, hvis et todelt system velges.

Det er viktig med hyppige skift av urostomipose da, det er kort avstand fra urostomien og opp til nyrene, d.v.s. fare for infeksjon.

Om natten kobles det til nattpose = urinpose med lang slange, dette for at den som har urostomi skal slippe å stå opp om natten for å tømme posen.