Ulike typer stomi

Internettside for stomiopererte, pårørende og helsepersonell av Kari Braathen

Startside

 Antall besøk

Hit Counter

Presentasjon av de ulike typer stomi.

Colostomi

Utlagt tykktarm, som er plassert på venstre side av magen.
Ileostomi
Utlagt tynntarm, som er plassert på høyre side av magen.
Urostomi

Utlagt urinveier, som er plassert på høyre side av magen. Urinlederne er koblet til ett lite stykke tynntarm, som deretter er lagt ut på magen.

Transversostomi
Utlagt tykktarm, den tverrgående del av tykktarmen, som ligger helt oppunder ribbensbuen(costalbuen).
Appendicostomi
Blindtarmen løsnes og trekkes ut med åpning på høyre side av magen. Denne brukes til å sette vann inn i tarmen slik at tarmen tømmes for avføring. Dette er et alternativ for de med avføringsinkontinens, eller alvorlig forstoppelse(obstipasjon) og tømningsproblemer.
Kontinent ileostomi
Et reservoir laget av tynntarm (Koch’s reservoir), som tømmes med jevne mellomrom med et Ileostomikateter. Åpningen er plassert på høyre side av magen.
Kontinent urostomi
Et reservoir laget av tykk- eller tynntarm (Koch’s reservoir), hvor urinlederen er koplet til. Det tømmes med jevne mellomrom med ett kateter. Åpningen er plassert på høyre side av magen.
Midlertig (temporær) stomi
Benyttes ved store betennelsestilstander eller ved langt-kommen kreftsykdom. Det kan være både ile- og colostomi.
IAA- Ileoanalanastomose
Dette er et alternativ til stomi. Tykktarmen og endetarmen fjernes. Det lages et reservoar av tynntarmen som skjøtes til endetarmskanalen. Den opererte går på toalettet på vanlig måte. De fleste bruker Imodium og kost som gjør avføringen tykkere, slik at tarmtømmingene blir sjeldnere og mer kontrollerte.

ÅRSAKER TIL STOMIOPERASJON:

Kreft i tarm, blære eller indre kjønnsorganer.
Betennelse i tykktarm og/eller tynntarm.
Skader, v/for eksempel trafikkulykker, kniv- eller skuddskader.
Medfødte misdannelser.
Senkomplikasjoner av kroniske lidelser. For eksempel MS og ryggmarksbrokk hvor pasienter blir inkontinent for urin/avføring og sitter i rullestol.